کشیدگی رباطی زانو(knee sprain)

 

تهیه کننده:

 ونداد دینلی

 مسئول بخش فرایندهای پزشکی ورزشی

 مرکز مشاوره تخصصی پزشکی ورزشی استان اصفهان

  

کشیدگی بیش از حد و شدید یک یا چند رباط در مفصل زانو.

رباطها در اثر کشیدگی بیش از حد، سفت می شوند و در ضعیفترین نقطه یا در محل اتصال رباط به استخوان دچار پارگی و کشیدگی می شوند.

 

 

کشیدگی-شکستگی:

وقتی که در اثر کشیدگی رباط، یک قطعه از استخوان متصل به رباط جدا می گردد.

فشار نامتقارن روی رباطها موجب کشش بیش از حد در یکی از رباطها می شود و بیشتر در ورزشکارانی که جهش، پرش، فرود و دوندگی دارند رخ می دهد.

انواع کشیدگی:

درجه 1:(خفیف) پارگی تعدادی از تارهای رباطی که ضعف عملکرد ندارد.

درجه 2:(متوسط) پارگی قسمتی از رباط که اختلال عملکرد ایجاد می کند.

درجه 3:(شدید) پارگی کامل رباط که باعث جدایی کامل رباط می شود و باعث ضعف کلی عملکرد می گردد.

علائم و نشانه ها:

درد شدید هنگام صدمه

احساس صدای پارگی داخل زانو

تورم، درد و حساسیت محل صدمه

پیشگیری و اصلاح:

برای پیشگیری باید قدرت عضلانی را در عضلات پا مخصوصاً عضلات مرتبط با زانو بیشتر کرد.

همیشه باید قبل از شروع فعالیت بدنی بطور کامل و مناسب گرم کرد و پس از پایان فعالیت بدنی، بدن را باید بصورت مناسب سرد نمود.

همیشه باید از کفشهای مناسب با سطح زمینی که روی آن فعالیت بدنی انجام می شود استفاده نمود.

در زمان آسیب تا 72 ساعت اول استفاده از قانون RICE که قبلاً در وبلاگ شرح کامل آن بیان شده است توصیه می شود.

در موارد خفیف و متوسط استفاده از برنامه های استاندارد ورزشی توصیه می شود ولی در موارد شدید گاهی اقدامات پیشرفته ی جراحی مورد نیاز است.

رباطهای پاره ی اطراف زانو، خونرسانی ضعیفی دارند در نتیجه دوره ی اصلاح، به نسبت طولانی است و نیازمند صبر و حوصله و جدیت شخص است.

میانگین زمان بهبود آسیبهای رباطی زانو:

خفیف: 2 تا 6 هفته

متوسط: 6 تا 8 هفته

شدید: 8 تا 10 هفته

/ 0 نظر / 151 بازدید