اهمیت کفش مناسب در سلامت اسکلتی-عضلانی بدن

     یکی از نکات بسیار کلیدی در بهینه نگاه داشتن وضع پسچورال بدن استفاده از کفش مناسب می باشد.

     نه تنها پای انسان بلکه کل ستون فقرات کمری و گردنی از کفش تأثیر می پذیرند.طراحی عضلات پای انسان به گونه ایست که هرچه شوک فشار و ضربه از طرف زمین در کفش جذب گردد٬ نیروی تخریبی روی ستون فقرات کاهش می یابد.لذا دانشمندان علم پزشکی ورزشی با بهره گیری از اسکنرهای وزنی و توزیعی و دوربینهای مرورگر و اضهارات اشخاص در زمینه راحتی٬خستگی و یا رضایت از وضع ستون فقرات و پای آنها پس از آزمونهای پیاده روی و کراس کانتری٬موارد ذیل را در مورد کفش توصیه می نمایند:

 

   همواره از کفشهای ورزشی سبک٬نرم و پهن با کف گوشتی منعطف 2 الی 2/5 سانتی متر استفاده نمایید.

     استفاده از دمپایی(سرپایی)و کفشهای بدون پشت به علت کوتاه شدن عضلات ساق و پشت رانی بسیار مضر است و در ادامه می تواندخطر  بروز کوندرو مالاشی(نرمی کشکک)و آرتروز را افزایش دهد.

 

     تصویر تعدادی کفش مناسب جهت استفاده عمومی:

/ 0 نظر / 216 بازدید