(بستن گردن و کمر) آری یا خیر؟

    یکی از راه هایی که سالهاست در زمان درد های ستون فقرات توصیه  می شود، بستن گردن یا کمر به وسیله بریس یا کولار نرم یا سخت می باشد.

    نکته اینجاست که فرد استفاده کننده ممکن است به صورت موقت از کاهش درد خود اضهار رضایت نماید اما با توجه به شل شدن عضلات اطراف ستون فقرات (پاراورتبرال) و تضعیف گردش خون ناحیه در ادامه می تواند فرایند ضعف و کاهش تون عضلانی را باعث شود. جالب اینجاست که در زمان بُروز این دردها یکی از راههای مهار کننده فرایندهای تشدید کننده آنها تقویت همین عضلات می باشد.

    بستن به مدت تنها ۴۸ ساعت عضلات اطراف گردن و کمر می تواند تون عضلانی را تا یک سوم کاهش دهد که این امر خصوصاً در درد های ناشی از آرتروز یا دیسک بین مهره ای فاجعه بار است.

    با ادامه استفاده از بریسها و کولارهای ستون فقرات و روند کاهش تون عضلانی در محل مربوطه ٬ فرایندهای جبرانی در بخشهای  دیگر ستون فقرات اعمال می شوند و اینجاست که روند دفورمیتی (تغییر شکل) در ستون فقرات  شدت می یابد. این یک سیکل معیوب است که می تواند به ترتیب کلّیه واحدهای عصبی عضلانی فقرات را درگیر نموده و کاهش ارتفاع بین مهره ها و آرتروز را تشدید نماید.

    استفاده از این بریس ها و کولارها به همراه داروهای شل کننده عضلانی و مسکن ها و استراحتهای بیش از حد اکثر ۲ هفته، نه تنها کمک شایان توجهی نمی نمایند حتی می توانند مشکلات را به معضلات بدل نمایند.

    در روند التهاب بین مهره‌ای ناشی از دیسک بین مهره ای یا آرتروز ، نکته اصلی ، حفظ تون عضلانی و قدرت واحد عصبی عضلانی است.لذا برنامه های استاندارد ورزشی و حرکات اصلاحی می توانند بخشی اصلی از این مهم را عهده دار شوند . کاهش وزن در افراد چاق به همراه پیاده‌روی نرم و پیاده‌روی طبق برنامه منظم در آب نیز بسیار با اهمیت می باشد.

     

 onepie6.jpg low_de2.jpg  newpag14.jpg

/ 0 نظر / 139 بازدید